Diagnoskod.se - Blixtsnabb access till ICD-10-SE

S00-T98

Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
S00-S09
Skador på huvudet
S10-S19
Skador på halsen
S20-S29
Skador i bröstregionen
S30-S39
Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet
S40-S49
Skador på skuldra och överarm
S50-S59
Skador på armbåge och underarm
S60-S69
Skador på handled och hand
S70-S79
Skador på höft och lår
S80-S89
Skador på knä och underben
S90-S99
Skador på fotled och fot
T00-T07
Skador som engagerar flera kroppsregioner
T08-T14
Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion
T15-T19
Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning
T20-T25
Brännskador och frätskador på yttre kroppsyta med specificerad lokalisation
T26-T28
Brännskador och frätskador begränsade till ögat och inre organ
T29-T32
Brännskador och frätskador på multipla och icke specificerade kroppsregioner
T33-T35
Köldskada
T36-T50
Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser
T51-T65
Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinsk användning
T66-T78
Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker
T79-T79
Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld
T80-T88
Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes
T90-T98
Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker

Sökresultat

Ingen sökning gjord ännu