Diagnoskod.se - Blixtsnabb access till ICD-10-SE

J00-J99

Andningsorganens sjukdomar
J00-J06
Akuta infektioner i övre luftvägarna
J09-J18
Influensa och lunginflammation
J20-J22
Andra akuta infektioner i nedre luftvägarna
J30-J39
Andra sjukdomar i övre luftvägarna
J40-J47
Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna
J60-J70
Lungsjukdomar av yttre orsaker
J80-J84
Andra lungsjukdomar som huvudsakligen engagerar interstitiet (lungornas stödjevävnad)
J85-J86
Variga och nekrotiska tillstånd i nedre luftvägarna
J90-J94
Andra sjukdomar i lungsäcken
J95-J99
Andra sjukdomar i andningsorganen

Sökresultat

Ingen sökning gjord ännu