Diagnoskod.se - Blixtsnabb access till ICD-10-SE

F00-F99

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar
F00-F09
Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar
F10-F19
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser
F20-F29
Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom
F30-F39
Förstämningssyndrom
F40-F48
Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom
F50-F59
Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar och fysiska faktorer
F60-F69
Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna
F70-F79
Psykisk utvecklingsstörning
F80-F89
Störningar av psykisk utveckling
F90-F98
Beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under barndom och ungdomstid
F99-F99
Ospecificerad psykisk störning

Sökresultat

Ingen sökning gjord ännu