Diagnoskod.se - Blixtsnabb access till ICD-10-SE

C00-D48

Tumörer
C00-C14
Maligna tumörer i läpp, munhåla och svalg
C15-C26
Maligna tumörer i matsmältningsorganen
C30-C39
Maligna tumörer i andningsorganen och brösthålans organ
C40-C41
Maligna tumörer i ben och ledbrosk
C43-C44
Melanom och andra maligna tumörer i huden
C45-C49
Maligna tumörer i mesotelial (kroppshåletäckande) vävnad och mjukvävnad
C50-C50
Malign tumör i bröstkörtel
C51-C58
Maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen
C60-C63
Maligna tumörer i de manliga könsorganen
C64-C68
Maligna tumörer i urinorganen
C69-C72
Maligna tumörer i öga, hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet
C73-C75
Maligna tumörer i tyreoidea och andra endokrina körtlar
C76-C80
Maligna tumörer med ofullständigt angivna, sekundära och icke specificerade lokalisationer
C81-C96
Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad
C97-C97
Flera (primära) maligna tumörer med olika utgångspunkter
D00-D09
Cancer in situ (lokalt begränsad cancer utgången från epitel)
D10-D36
Benigna tumörer
D37-D48
Tumörer av osäker eller okänd natur

Sökresultat

Ingen sökning gjord ännu