Diagnoskod.se - Blixtsnabb access till ICD-10-SE

S00-S09

Skador på huvudet
S02
Skallfraktur och fraktur på ansiktsben
Fractura cranii et ossium faciei
Anmärkning:
Följande underuppdelning kan användas i en femte position när det inte är möjligt eller lämpligt att
använda multipel klassificering för att ange fraktur och öppet sår. En fraktur som varken anges som
sluten eller öppen skall klassificeras som sluten
0 sluten
S02.-
Skallfraktur och fraktur på ansiktsben
Spara som favorit
Kraniefraktur
Näsbensfraktur
Skallbasfraktur
Skallfraktur
Tandfraktur
Underkäksfraktur
Överkäksfraktur
S05
Skada på ögat och ögonhålan
Injuria oculi et orbitae
Utesluter:
Fraktur av orbitalbenen (S02.1, S02.3, S02.8)
Skada på nervus oculomotorius (S04.1)
Skada på nervus opticus (S04.0)
Sårskada på ögonlock och i området kring ögat (S01.1)
Ytlig skada på ögonlock (S00.1-S00.2)
S05.-
Skada på ögat och ögonhålan
Spara som favorit
Ögonskada
Avskrapning på kornea
Penetrerande sår i ögongloben
Skada på konjunktiva
Traumatisk enukleation
Utesluter:
Främmande kropp ytligt i ögat (T15-)
S06
Intrakraniell skada
Injuria intracranialis
Anmärkning:
Följande underuppdelning kan användas i en femte position när det inte är möjligt eller önskvärt att
använda multipel klassifikation för att ange intrakraniell skada och öppet sår:
0 utan öppet intrakraniellt sår
S09
Andra och icke specificerade skador på huvudet
S09.2
Traumatisk ruptur av trumhinna
Spara som favorit
Traumatisk trumhinneruptur
Traumatisk trumhinneperforation

Sökresultat

Ingen sökning gjord ännu