Diagnoskod.se - Blixtsnabb access till ICD-10-SE

R50-R69

Allmänna symtom och sjukdomstecken
R50
Feber av okänd orsak
Febris causae aliae et ignotae
Utesluter:
Feber av okänd orsak:
efter förlossning (O86.4)
hos nyfödd (P81.9)
under värkarbete (O75.2)
R50.-
Feber av okänd orsak
Spara som favorit
R51
Huvudvärk
Cephalalgia
Ansiktssmärta UNS
Utesluter:
Atypisk ansiktssmärta (G50.1)
Migrän och andra huvudvärkssyndrom (G43-G44)
Trigeminusneuralgi (G50.0)
R51.-
Huvudvärk
Spara som favorit
Huvudvärk
Ansiktssmärta
Utesluter:
Hortons syndrom (G440)
Huvudvärkssyndrom (G448P)
Migrän (G43-)
Spänningshuvudvärk (G442)
R52
Smärta och värk som ej klassificeras annorstädes
Dolores non alibi classificati
Innefattar:
Smärta eller värk som ej hänförs till något enstaka organ eller någon enstaka kroppsregion
Utesluter:
Fibromyalgi (M79.7)
Huvudvärk (R51)
Njurkolik (N23)
Personlighetsförändring vid kroniskt smärtsyndrom (F62.8)
Psykogen smärta (F45.4)
Smärta eller värk i:
bröstet (R07.1-R07.4)
bröstkörtel (N64.4)
buken (R10.-)
bäcken och bäckenbotten (R10.2)
extremitet (M79.6)
kotpelaren (M54.-)
led (M25.5)
lumbalregionen (M54.5)
ryggen (M54.9)
skuldra (M25.5)
svalget (R07.0)
tungan (K14.6)
tänder (K08.8)
öga (H57.1)
öra (H92.0)
R52.-
Smärta och värk som ej klassificeras annorstädes
Spara som favorit
Smärta
Generaliserad smärta
Kronisk behandlingsresistent smärta
R53
Sjukdomskänsla och trötthet
Aegritudo et lassitudo
Allmän fysisk konditionsnedsättning
Asteni UNS
Letargi
Malaise
Svaghet:
- Kronisk
- UNS
Trötthet
Utesluter:
Svaghet:
- hos nyfödd (P96.9)
- medfödd (P96.9)
- senil (R54)
Trötthetssyndrom efter virusinfektion (G93.3)
Utmattning och trötthet orsakad av:
- graviditet (O26.8)
- hetta och stark värme (T67.-)
- höggradig ansträngning (T73.3)
- neurasteni (F48.0)
- senil asteni (R54)
- yttre påverkan (T73.2)
R53.-
Sjukdomskänsla och trötthet
Spara som favorit
Trötthet
Allmän fysisk konditionsnedsättning
Asteni
Utesluter:
Neurasteni (F48-)
Trötthetssyndrom efter virusinfektion (G933)
R54
Senilitet
Senilitas
Senil asteni
Senil svaghet
Ålderdom och begynnande ålderdom utan att psykos nämns
Utesluter:
Senil psykos (F03)
R54.-
Senilitet
Spara som favorit
Ålderssvaghet
Senilitet
Utesluter:
Senil psykos (F03-P)
R55
Svimning och kollaps
Syncope et collapsus
Blackout
Svimning
Synkope

Utesluter:
Adams-Stokes-attack (I45.9)
Chock som komplikation till eller efter:
abort, extrauteringraviditet eller mola (O00-O07, O08.3)
värkarbete och förlossning (O75.1)
Chock UNS (R57.9)
Kardiogen chock (R57.0)
Medvetslöshet UNS (R40.2)
Neurocirkulatorisk asteni (F45.3)
Neurogen ortostatisk hypotoni (G23.8)
Ortostatisk hypotoni (I95.1)
Postoperativ chock (T81.1)
Psykogen synkope (F48.8)
Sinus caroticus-synkope (G90.0)
Värmesynkope (T67.1)
R55.-
Svimning och kollaps
Spara som favorit
Svimning
Blackout
Synkope
Utesluter:
Medvetslöshet (R40-)
Värmesynkope (T789P)
R56
Kramper som ej klassificeras annorstädes
Convulsiones non alibi classificatae
Utesluter:
Kramper och anfall:
dissociativa (F44.5)
hos nyfödd (P90)
vid epilepsi (G40-G41)
R56.-
Feberkramper och icke specificerade kramper
Spara som favorit
Feberkramp
Krampanfall
Utesluter:
Epilepsi (G40-P)
Kramp (R252)
R57
Chock som ej klassificeras annorstädes
Conquassatio non alibi classificata
Utesluter:
Anafylaktisk chock (orsakad av):
ogynnsam effekt av födoämnen (T78.0)
serum (T80.5)
UNS (T78.2)
Chock i samband med anestesi (T88.2)
Chock på grund av blixt (T75.0)
Chock som komplikation till abort, extrauteringraviditet och mola (O00-O07, O08.3)
Elektrisk chock (T75.4)
Obstetrisk chock (O75.1)
Postoperativ chock (T81.1)
Psykisk chock (F43.0)
Traumatisk chock (T79.4)
Toxic shock syndrome (A48.3)
R57.-
Chock som ej klassificeras annorstädes
Spara som favorit
Chock, ospecificerad
Cirkulatorisk chock
Endotoxinchock
Hypovolemisk chock
Kardiogen chock
Sviktande perifer cirkulation
Utesluter:
Anafylaktisk chock (T782P)
Psykisk chock (F431, F439P)
R58
Blödning som ej klassificeras annorstädes
R58.-
Blödning som ej klassificeras annorstädes
Spara som favorit
R59
Lymfkörtelförstoring
Noduli lymphatici amplificati
Innefattar:
Svullna körtlar
Utesluter:
Lymfadenit:
akut (L04.-)
i mesenteriet (akut) (kronisk) (I88.0)
kronisk (I88.1)
UNS (I88.9)
R59.-
Lymfkörtelförstoring
Spara som favorit
Lymfkörtelförstoring
Svullna körtlar
Utesluter:
Lymfadenit (I89-P)
R60
Ödem som ej klassificeras annorstädes
Oedema non alibi classificatum
Utesluter:
Angioneurotiskt ödem (T78.3)
Ascites (R18)
Graviditetsödem (O12.0)
Hereditärt lymfödem (Q82.0)
Hjärnödem (G93.6)
Hjärnödem orsakat av förlossningsskada (P11.0)
Hydrops fetalis UNS (P83.2)
Hydrotorax (J94.8)
Larynxödem (J38.4)
Lungödem (J81)
Ödem hos nyfödd (P83.3)
Ödem i nasofarynx (J39.2)
Ödem vid undernäring (E40-E46)
R60.-
Ödem som ej klassificeras annorstädes
Spara som favorit
Ödem
Vätskeretention
Utesluter:
Ascites (R18-)
Graviditetsödem (O120P)
R61
Hyperhidros (överdriven svettning)
R61.-
Hyperhidros
Spara som favorit
R62
Utebliven förväntad normal kroppslig utveckling
Absentia evolutionis physiologicae normalis exspectatae
Utesluter:
Försenad pubertet (E30.0)
R62.-
Utebliven förväntad kroppslig utveckling
Spara som favorit
Tillväxtrubbning
Failure to thrive
Sen att gå
Sen att tala
Utebliven förväntad kroppslig utveckling
Utebliven viktökning
Utesluter:
Fördröjd pubertet (E34-P)
R63
Symtom och sjukdomstecken som har samband med födo- och vätskeintag
Symptomata et signa morbi ad consumptionem cibi et liquoris pertinentia
Utesluter:
Bulimi UNS (F50.2)
Undernäring (E40-E46)
Ätstörning av icke organisk orsak (F50.-)
R63.0
Anorexi
Spara som favorit
Anorexi
Aptitlöshet
Utesluter:
Anorexia nervosa (F500)
R63.8P
Andra symtom och sjukdomstecken som har samband med födo- och vätskeintag
Spara som favorit
Symtom relaterade till födo- och vätskeintag
Bristfälliga matvanor
Intorkning
Polydipsi och polyfagi
Sjukligt stegrad hunger eller törst
Ätproblem
Utesluter:
Uppfödningsproblem hos nyfödd (P92-)
R64
Utmärgling
Cachexia
Failure to thrive hos vuxen

Utesluter:
HIV-infektion med extrem avmagring (B22.2)
Malign kakexi (C80.-)
Nutritionell marasm (E41)
R68
Andra allmänna symtom och sjukdomstecken
R68.2
Muntorrhet, ospecificerad
Spara som favorit
Muntorrhet
Utesluter:
Muntorrhet p g a rubbad spottkörtelfunktion (K117)
Muntorrhet vid siccasyndrom (M350)
R68.8P
Andra allmänna symtom och sjukdomstecken och okänd orsak till sjukdom
Spara som favorit
Okänd orsak till sjuklighet
Irritabelt spädbarn
Klubbfingrar
Sjukdom utan diagnos icke specificerad till lokalisation eller organsystem
Skrikigt spädbarn
Urglasnaglar
Utesluter:
Failure to thrive (R62-)

Sökresultat

Ingen sökning gjord ännu