Diagnoskod.se - Blixtsnabb access till ICD-10-SE

N80-N98

Icke inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga könsorganen
N80
Endometrios (felbelägen livmoderslemhinna)
N81
Framfall av livmodern och slidan
Prolapsus uterovaginalis
Utesluter:
Prolaps och bråck innehållande ovarium och äggledare (N83.4)
Prolaps av könsorgan som komplikation till graviditet. (O34.5)
Prolaps av vaginalvalvet efter hysterektomi (supravaginal uterusamputation) (N99.3)
N81.1
Cystocele hos kvinna
Spara som favorit
N81.6
Rektocele
Spara som favorit
N81.9P
Annan genital prolaps hos kvinna
Spara som favorit
N82
Fistlar som engagerar de kvinnliga könsorganen
Fistulae organorum genitalium feminae
Utesluter:
Vesikointestinal fistel (N32.1)
N82.-
Fistlar som engagerar de kvinnliga könsorganen
Spara som favorit
N84
Polyp i de kvinnliga könsorganen
Polypus organorum genitalium feminae
Utesluter:
Adenomatös polyp (D28.-)
Placentapolyp (O90.8)
N86
Erosion och ektropi i cervix uteri (livmoderhalsen)
Erosio et ectropia cervicis uteri
Ektropion
Erytroplaki på portio
Utesluter:
Med cervicit (N72)
N86.-
Erosion och ektropi i cervix uteri
Spara som favorit
N87
Dysplasi i cervix uteri (livmoderhalsen)
Dysplasia cervicis uteri
Utesluter:
Carcinoma in situ i cervix uteri (D06.-)
N90.-P
Annan icke inflammatorisk sjukdom i de kvinnliga könsorganen
Spara som favorit
N91
Utebliven, sparsam och gles menstruation
Amenorrhoea, hypomenorrhoea, oligomenorrhoea
Utesluter:
Dysfunktion av ovarier (E28.-)
N92
Riklig, frekvent och oregelbunden menstruation
Menorrhagia, polymenorrhoea, menstruatio irregularis
Utesluter:
Blödning efter menopaus (N95.0)
N92.-
Riklig, frekvent och oregelbunden menstruation
Spara som favorit
N93
Annan onormal blödning från livmodern och slidan
Alia haemorrhagia anormalis uteri et vaginae
Utesluter:
Blödning från vagina hos nyfödd (P54.6)
Pseudomenstruation (P54.6)
N93.-
Annan onormal blödning från livmodern och slidan
Spara som favorit
Postkoital blödning
Genombrottsblödning
Kontaktblödning
N94
Smärtor och andra symtom som har samband med de kvinnliga könsorganen och menstruationscykeln
och menstruationscykeln
Dolores et alia symptomata, ad organa genitalia feminae et ad cyclum
menstruationis relata
N94.0
Smärtsam ägglossning
Spara som favorit
N94.1P
Dyspareuni
Spara som favorit
N94.3
Premenstruellt spänningssyndrom
Spara som favorit
N94.6P
Dysmenorré
Spara som favorit
N95
Sjukliga tillstånd i samband med klimakteriet
Morbi menopausales et perimenopausales
Utesluter:
För tidig menopaus UNS (E28.3)
Osteoporos efter menopausen (M81.0)
Osteoporos efter menopausen med patologisk fraktur (fragilitetsfraktur) (M80.0)
Postmenopaus-uretrit (N34.2)
Riklig blödning i perioden före menopausen (N92.4)
N95.0
Postmenopausal blödning
Spara som favorit
N95.2
Atrofisk vaginit efter menopausen
Spara som favorit
N95.9P
Annat tillstånd i samband med klimakteriet
Spara som favorit
N97.-P
Kvinnlig infertilitet
Spara som favorit

Sökresultat

Ingen sökning gjord ännu