Diagnoskod.se - Blixtsnabb access till ICD-10-SE

J40-J47

Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna
J42.-P
Kronisk bronkit
Spara som favorit
Kronisk bronkit
Kronisk luftrörskatarr
Utesluter:
Kronisk astmatisk bronkit (J44-)
J43
Lungemfysem
Emphysema pulmonum
Utesluter:
Emfysem:
interstitiellt (J98.2)
kirurgiskt (subkutant) (T81.8)
kompensatoriskt (J98.3)
med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (J44.-)
mediastinalt (J98.2)
neonatalt, interstitiellt (P25.0)
orsakat av inhalation av kemikalier, gaser, rök eller ånga (J68.4)
traumatiskt subkutant (T79.7)
vid alfa-1-antitrypsinbrist (E88.0)
J44
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom [KOL]
Morbus chronicus pulmonum obstructivus
Innefattar:
Kronisk bronkit:
med emfysem
med luftvägsobstruktion
Kroniskt obstruktiv bronkit med trakeobronkit
Utesluter:
Astma (J45.-)
Bronkiektasier (J47)
Kronisk bronkit:
UNS (J42)
utan luftvägsobstruktion (J41.-)
Lungemfysem utan luftvägsobstruktion (J43.-)
Lungsjukdom av yttre orsaker (J60-J70)
J44.1
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom [KOL] med akut exacerbation
Spara som favorit
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut exacerbation
KOL med akut exacerbation
J44.9P
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom [KOL], ospecificerad
Spara som favorit
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, ospecificerad
KOL
KOL med akut nedre luftvägsinfektion
Kronisk astmatisk bronkit
Kroniskt obstruktiv bronkit
J45.-P
Astma
Spara som favorit
Astma
Akut astmaanfall
Asthma bronchiale
Astmatisk bronkit
Status asthmaticus
J47
Bronkiektasier (lokala utvidgningar av luftrören)
Bronchiectasiae
Bronkiolektasi
Utesluter:
Ciliedyskinesi (isolerad) (J98.8)
Kartageners syndrom (Q89.3)
Medfödda bronkiektasier (Q33.4)
Tuberkulösa bronkiektasier - aktuell sjukdom (A15-A16)
J47.-
Bronkiektasier
Spara som favorit

Sökresultat

Ingen sökning gjord ännu