Diagnoskod.se - Blixtsnabb access till ICD-10-SE

J30-J39

Andra sjukdomar i övre luftvägarna
J30
Vasomotorisk och allergisk rinit (snuva)
Rhinitis vasomotoria et allergica
Utesluter:
Allergisk rinit med astma (J45.0)
Rinit UNS (J31.0)
J30.0
Vasomotorisk rinit
Spara som favorit
J30.4P
Allergisk rinit
Spara som favorit
Allergisk rinit
Hösnuva
Utesluter:
Allergisk rinit med astma (J45-P)
J31
Kronisk rinit (snuva), nasofaryngit (katarr i näsa och svalg) och faryngit (halskatarr)
(halskatarr)
Rhinitis, nasopharyngitis et pharyngitis chronicae
J32
Kronisk sinuit (bihåleinflammation)
Sinuitis chronica
Tilläggskod (B95-B97) kan användas för att ange den infektiösa organismen
Innefattar:
Kronisk abscess, empyem, infektion och varig inflammation i sinus (accessorisk) (nasal)
Utesluter:
Akut sinuit (J01.-)
J33
Näspolyp
J34
Andra sjukdomar i näshåla och nässinus
Alii morbi cavi et sinuum nasi
Utesluter:
Variköst sår i nässeptum (I86.8)
J34.0
Abscess, furunkel och karbunkel i näsan
Spara som favorit
J34.2
Sned nässkiljevägg
Spara som favorit
J35.1P
Hypertrofi av tonsiller
Spara som favorit
J35.9P
Annan kronisk sjukdom i tonsiller och adenoider
Spara som favorit
Adenoid
"Veg ad"
Adenoid vegetation
Förstoring av adenoider
J36
Halsböld
Abscessus peritonsillaris
Abscess i tonsillen
Peritonsillär cellulit
Tilläggskod (B95-B97) kan användas för att ange den infektiösa organismen
Utesluter:
Retrofaryngeal abscess (J39.0)
Tonsillit:
akut (J03.-)
kronisk (J35.0)
UNS (J03.9)
J36.-
Halsböld
Spara som favorit
J37
Kronisk laryngit och laryngotrakeit (inflammation i struphuvudet och struphuvudet-luftstrupen)
struphuvudet-luftstrupen)
Tilläggskod (B95-B97) kan användas för att ange den infektiösa organismen
J37.-
Kronisk laryngit och laryngotrakeit
Spara som favorit
J38
Sjukdomar i stämbanden och i struphuvudet som ej klassificeras annorstädes
Morbi plicarum vocalium et laryngis, non alibi classificati
Utesluter:
Medfödd laryngeal stridor UNS (P28.8)
Laryngit:
obstruktiv (akut) (J05.0)
ulcerös (J04.0)
Subglottisk stenos efter kirurgiska och medicinska ingrepp (J95.5)
Stridor UNS (R06.1)
J38.0
Förlamning av stämbanden och struphuvudet
Spara som favorit
J38.2P
Knutor på stämbanden
Spara som favorit

Sökresultat

Ingen sökning gjord ännu