Diagnoskod.se - Blixtsnabb access till ICD-10-SE

D50-D53

Nutritionsanemier
D50
Järnbristanemi
Anaemia sideropenica
Innefattar:
Hypokrom anemi
Sideropen anemi
D50.-
Järnbristanemi
Spara som favorit
Järnbristanemi
Blödningsanemi
Utesluter:
Akut posthemorragisk anemi (D64-P)
D51
Anemi på grund av vitamin B12-brist
Anaemia e deficientia vitamini B12
Utesluter:
Vitamin B12-brist (E53.8)
D51.-
Anemi på grund av vitamin B12-brist
Spara som favorit
Perniciös anemi
Innefattar:
B12-bristanemi på grund av defekt bildning av intrinsic factor eller
defekt upptag

Utesluter:
Andra nutritionsanemier (D64-P)
Folatbristanemi (D52-)
D52.-
Folatbristanemi
Spara som favorit
D58.-P
Hereditär hemolytisk anemi
Spara som favorit
Hereditär hemolytisk anemi
Hemoglobinopati
Sicklecellssjukdom
Talassemi
Ärftlig hemolytisk anemi
Utesluter:
Förvärvad hemolytisk anemi (D59-)
D59
Förvärvad hemolytisk anemi (förvärvad blodbrist på grund av ökad nedbrytning av röda blodkroppar)
nedbrytning av röda blodkroppar)
Anaemia haemolytica acquisita
D59.-
Förvärvad hemolytisk anemi
Spara som favorit
Förvärvad hemolytisk anemi
Idiopatisk hemolytisk anemi
Läkemedelsutlöst hemolytisk anemi
D64.-P
Annan anemi
Spara som favorit
Annan anemi
Anemi efter akut större blödning
Anemi vid kronisk sjukdom
Anemi vid tumörsjukdom
Aplastisk anemi
Blodbrist
Nutritionsanemi
Utesluter:
Järnbristanemi (D50-)
D68.-P
Koagulationsrubbning
Spara som favorit
Koagulationsrubbning
Blödarsjuka
Förvärvad K-vitaminbrist
Hemofili
D69
Purpura (punktformiga blödningar i huden mm) och andra blödningstillstånd
Purpura et alii status haemorrhagici
Utesluter:
Benign hypergammaglobulinemisk purpura (D89.0)
Essentiell (hemorragisk) trombocytemi (D47.3)
Kryoglobulinemisk purpura (D89.1)
Purpura fulminans (D65)
Trombotisk trombocytopen purpura (M31.1)
D69.-
Purpura och andra blödningstillstånd
Spara som favorit
Purpura
Blödningsbenägenhet
Henoch-Schönleins purpura
Kapillärskörhet
Senil purpura
D75
Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ
Alii morbi sanguinis et organorum haematopoieticorum
Utesluter:
Förstorade lymfkörtlar (R59.-)
Hypergammaglobulinemi UNS (D89.2)
Lymfadenit:
akut (L04.-)
kronisk (I88.1)
mesenteriell (akut) (kronisk) (I88.0)
UNS (I88.9)
D75.0
Familjär erytrocytos
Spara som favorit
Benign polycytemi
Familjär erytrocytos
Familjär polycytemi
D75.1
Sekundär polycytemi
Spara som favorit
Sekundär polycytemi
Utesluter:
Polycythaemia vera (D45-)
D75.9P
Annan sjukdom i blod och blodbildande organ
Spara som favorit
Annan sjukdom i blod och blodbildande organ
Agranulocytos
Basofili
Eosinofili
Leukocytos
Sjukdomar i mjälten
Utesluter:
Förstorade lymfkörtlar (R59-)
Polycythaemia vera (D45-)
D84.-P
Vissa rubbningar i immunsystemet
Spara som favorit

Sökresultat

Ingen sökning gjord ännu