Diagnoskod.se - Blixtsnabb access till ICD-10-SE

C00-C14

Maligna tumörer i läpp, munhåla och svalg
C00
Malign tumör i läpp
Neoplasma malignum labii
Utesluter:
Tumör på läpphuden (C43.0, C44.0)
C00.-
Malign tumör i läpp
Spara som favorit
Läppcancer
Malign läpptumör
Utesluter:
Malignt melanom(C43-)
Hudcancer (C44-)
C08.-P
Malign tumör i spottkörtlar
Spara som favorit
Spottkörtelcancer
Innefattar:
Parotis

Utesluter:
Munhålecancer (C14-P)
C14.-P
Malign tumör i munhåla och svalg
Spara som favorit
Munhålecancer
Malign tumör i munnen
Muncancer
Innefattar:
Malign tumör i tunga, tonsill, rinofarynx, hypofarynx

Utesluter:
Läppcancer (C00-)
Spottkörtelcancer (C08-P)
C15
Malign tumör i matstrupen
Neoplasma malignum oesophagi
Anmärkning:
I ICD-10 anges två alternativa indelningar för tumörens lokalisation i esofagus, en anatomisk beskrivning
(decimalerna .0-.2) och en uppdelning efter tredjedelar (decimalerna .3-.5). För svenskt bruk har det senare
alternativet valts, vilket återges nedan.
C15.-
Malign tumör i matstrupen
Spara som favorit
C16
Malign tumör i magsäcken
C16.-
Malign tumör i magsäcken
Spara som favorit
C17
Malign tumör i tunntarmen
C18.-P
Malign tumör i tjocktarmen
Spara som favorit
Tjocktarmscancer
Grovtarmscancer
Koloncancer
Utesluter:
Ändtarmscancer (C20-P)
C20.-P
Malign tumör i ändtarmen
Spara som favorit
Ändtarmscancer
Rektalcancer
Stolgångscancer
Innefattar:
Anus och analkanalen

Utesluter:
Hudcancer (C44-)
Malignt melanom (C43-)
C22
Malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna
Neoplasma malignum hepatis et ductulorum biliferorum intrahepaticorum
Utesluter:
Gallgångarna UNS (C24.9)
Sekundär malign tumör i levern (C78.7)
C22.-
Malign tumör i levern
Spara som favorit
Levercancer
Hepatom
Levercellscancer
Primär levercancer
Innefattar:
Intrahepatiska gallgångar

Utesluter:
Metastas i levern (C79-P)
C23.-P
Malign tumör i gallblåsan
Spara som favorit
Gallblåsecancer
Innefattar:
Extrahepatiska gallgångar

Utesluter:
Levercancer (C22-)
C25
Malign tumör i pankreas
C25.-
Malign tumör i pankreas
Spara som favorit
Pankreascancer
Cancer i bukspottkörteln
Malign tumör i bukspottkörteln
C26
Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation i matsmältningsorganen
matsmältningsorganen
Neoplasma malignum organorum digestionis loco alio et male definito
Utesluter:
Peritoneum och retroperitoneum (C48.-)
C26.-
Malign tumör med annan lokalisation i matsmältningsorganen eller UNS
Spara som favorit
Cancer i matsmältningsorganen
Malign tumör i matsmältningsorganen
Innefattar:
Malign tumör i mjälten

Utesluter:
Gallblåsecancer (C23-P)
Levercancer (C22-)
Magsäckscancer (C16-)
Matstrupscancer (C15-)
Pankreascancer (C25-)
Tjocktarmscancer (C18-P)
Tunntarmscancer (C17-)
Ändtarmscancer (C20-P)
C32
Malign tumör i struphuvudet
C32.-
Malign tumör i struphuvudet
Spara som favorit
Larynxcancer
Malign tumör i struphuvudet
Strupcancer
Stämbandscancer
C34.-P
Malign tumör i luftvägar och lungor
Spara som favorit
Lungcancer
Bronkialcancer
Cancer i nedre luftvägarna
Malign tumör i lunga
Innefattar:
Luftstrupe och luftrör

Utesluter:
Larynxcancer (C32-)
C39.-P
Malign tumör med annan lokalisation i andningsorganen och brösthålans organ
Spara som favorit
Cancer i brösthåleorgan
Cancer i andningsvägarna
Malign tumör i andningsvägarna
Malign tumör i brösthålans organ
Innefattar:
Näshåla, mellanöra, näsans bihålor, tymus, hjärta, mediastinum, pleura

Utesluter:
Larynxcancer (C32-)
Lungcancer (C34-P)
C41.-P
Malign tumör i ben och ledbrosk
Spara som favorit
Skelettcancer
Bencancer
Malign skelettumör
Utesluter:
Benmärg (C95-P)
Brosket i näsan (C34-P)
Brosket i örat (C49-P)
Synovia (C49-P)
C43
Malignt melanom i huden
Melanoma malignum cutis
Innefattar:
Morfologikoderna M872 - M879 med malignitetskod /3
Utesluter:
Malignt melanom på könsorganen (C51-C52, C60.-, C63.-)
C43.-
Malignt melanom i huden
Spara som favorit
Malignt melanom
Utesluter:
Malignt melanom på könsorganen (C51-, C60-)
C44
Andra maligna tumörer i huden
Alia neoplasmata maligna cutis
Innefattar:
Basalcellscancer i huden
Malign tumör i talgkörtlar och svettkörtlar
Skivepitelcancer i huden
Utesluter:
Huden på könsorganen (C51-C52, C63.-, C60.-)
Kaposis sarkom (C46.-)
Malignt melanom i huden (C43.-)
C44.-
Annan malign tumör i huden
Spara som favorit
Hudcancer
Basalcellscancer
Basaliom
Malign hudtumör
Innefattar:
Basalcellscancer på läppen

Utesluter:
Kaposis sarkom (C49-P)
Läppcancer (C00-)
Malign tumör på könsorganen (C51-, C60-)
Malignt melanom (C43-)
C49.-P
Malign tumör i mesotelial vävnad och mjukvävnad
Spara som favorit
Bindvävscancer
Kaposis sarkom
Malign mjukdelstumör
Mesoteliom
Innefattar:
Perifera nerver, blodkärl, brosk, bursor, fett, fascior, ligament,
lymfkärl, pleura, muskler, senor, synovia, peritoneum

Utesluter:
Bindväv i bröstkörtel (C50-)
Hjärtat och mediastinum (C39-P)
Pleura förutom mesoteliom (C39-P)
C50
Malign tumör i bröstkörtel
Neoplasma malignum mammae
Innefattar:
Bindväv i bröstkörtel
Utesluter:
Huden över bröstkörteln (C43.5, C44.5)
C50.-
Malign tumör i bröstkörtel
Spara som favorit
Bröstcancer
Mammarcancer
Utesluter:
Hudcancer (C44-)
Malignt melanom (C43-)
C51.-
Malign tumör i vulva
Spara som favorit
Vulvacancer
Innefattar:
Huden på de kvinnliga könsorganen
C53
Malign tumör i livmoderhalsen
C53.-
Malign tumör i livmoderhalsen
Spara som favorit
C55.-P
Malign tumör i livmodern
Spara som favorit
Livmodercancer
Endometriecancer
Korpuscancer
Uteruscancer
Utesluter:
Livmoderhalscancer (C53-)
Äggstockscancer (C56-)
C56
Malign tumör i äggstock
C56.-
Malign tumör i äggstock
Spara som favorit
C57.-P
Malign tumör i andra och icke specificerade kvinnliga könsorgan
Spara som favorit
Cancer i kvinnliga könsorgan
Innefattar:
Vagina, äggledare, ligament, parametrium, moderkaka

Utesluter:
Malign tumör i livmoderhals (C53-)
Malign tumör i vulva (C51-)
C60.-
Malign tumör i penis
Spara som favorit
C61
Malign tumör i prostata
C61.-
Malign tumör i prostata
Spara som favorit
C62
Malign tumör i testikel
C62.-
Malign tumör i testikel
Spara som favorit
C63
Malign tumör i andra och icke specificerade manliga könsorgan
Neoplasma malignum aliorum organorum genitalium masculinorum et non
specificatorum
C63.-
Malign tumör i andra och icke specificerade manliga könsorgan
Spara som favorit
Cancer i manliga könsorgan
Utesluter:
Malign tumör i penis (C60-)
Malign tumör i prostata (C61-)
Malign tumör i testikel (C62-)
C64.-P
Malign tumör i njure
Spara som favorit
Njurcancer
Hypernefrom
Innefattar:
Njurbäcken och uretär
C67.-P
Malign tumör i urinblåsa
Spara som favorit
Urinblåsecancer
Malign tumör i urinorgan
Uroepitelial cancer
Innefattar:
Uretra
C69
Malign tumör i öga och närliggande vävnader
Neoplasma malignum oculi et organorum adnexorum
Utesluter:
Bindväv och brosk i ögonlock (C49.0)
Synnerv (C72.3)
Ögonlockshuden (C43.1, C44.1)
C69.-
Malign tumör i öga och närliggande vävnader
Spara som favorit
Cancer i ögat
Malign tumör i ögat
Retinoblastom
Utesluter:
Bindvävscancer (C49-P)
Malign hudtumör på ögonlock (C44-)
Malignt melanom i ögonlock (C43-)
Synnerv (C71-P)
C71.-P
Malign tumör i hjärnan och ryggmärgen
Spara som favorit
Cancer i centrala nervsystemet
Hjärntumör
Malign tumör i centrala nervsystemet
Innefattar:
Hjärna, ryggmärg, centrala nervsystemets hinnor, kranialnerver

Utesluter:
Perifera nerver (C49-P)
C73
Malign tumör i tyreoidea
C73.-
Malign tumör i tyreoidea
Spara som favorit
C75.-P
Malign tumör i andra endokrina körtlar
Spara som favorit
Cancer i endokrina körtlar
Endokrin cancer
Innefattar:
Binjure, paratyroidea, hypofysen

Utesluter:
Malign tumör i tymus (C39-P)
Pankreascancer (C25-)
Testikelcancer (C62-)
Tyreoideacancer (C73-)
Äggstockscancer (C56-)
C79.-P
Sekundär malign tumör
Spara som favorit
Metastas
Metastas från okänd primärtumör
Sekundär malign tumör
C80.-P
Malign tumör UNS
Spara som favorit
Cancer, ospecificerad
Malign kakexi
Malign tumör
Innefattar:
Malign tumör med ofullständigt angiven eller icke
C85.-P
Malignt lymfom
Spara som favorit
Malignt lymfom
Hodgkins sjukdom
Mycosis fungoides
Non-Hodgkin-lymfom
Innefattar:
specificeradlokalisation
C88
Maligna immunoproliferativa sjukdomar
C88.-
Malign immunoproliferativ sjukdom
Spara som favorit
Immunoproliferativ sjukdom
Waldenströms makroglobulinemi
C90
Plasmacellstumörer
C90.-
Plasmacellstumör
Spara som favorit
Myelom
Malign plasmacellstumör
Myelomatos
Plasmacellsleukemi
C91.-
Lymfatisk leukemi
Spara som favorit
Lymfatisk leukemi
Akut lymfatisk leukemi
Kronisk lymfatisk leukemi
C92
Myeloiska leukemier
C92.-
Myeloisk leukemi
Spara som favorit
Myeloisk leukemi
Akut myeloisk leukemi
Kronisk myeloisk leukemi
C96.-P
Annan och icke specificerad malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad
Spara som favorit
Malign blodsjukdom
Andra leukemier med icke specificerad celltyp
Leukemi, ospecificerad
Monocytleukemi
Utesluter:
Hodgkins sjukdom, non-Hodgkin-lymfom, övriga maligna lymfom
(C85-P)
Immunproliferativ sjukdom (C90-)
Lymfatisk leukemi (C91-)
Multipelt myelom och maligna plasmacellstumörer (C90-)
Myeloisk leukemi (C92-)
D06
Cancer in situ i livmoderhalsen
Carcinoma in situ cervicis uteri
Innefattar:
Cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], grad III, med eller utan att svår dysplasi nämns
Utesluter:
Melanom in situ i cervix (D03.8)
Svår dysplasi i cervix UNS (ej angiven som CIN III) (N87.2)
D06.-
Cancer in situ i livmoderhalsen
Spara som favorit
Cervixcancer in situ
Cancer in situ i livmoderhalsen
Innefattar:
CIN III
D09.-P
Cancer in situ med annan lokalisation
Spara som favorit
D10
Benign tumör i munhåla och svalg
D10.-
Benign tumör i munhåla och svalg
Spara som favorit
Benign tumör i munnen
Utesluter:
Benign hudtumör i läpphud (D23-)
Nevus i läpphud (D22-)
D11
Benign tumör i de stora spottkörtlarna
Neoplasma benignum glandularum salivarium majorum
Utesluter:
Benigna tumörer i specificerade små spottkörtlar,
som klassificeras med hänsyn till deras anatomiska lokalisation
Benigna tumörer i de små spottkörtlarna UNS (D10.3)
D11.-
Benign tumör i de stora spottkörtlarna
Spara som favorit
D12
Benign tumör i tjocktarm, ändtarm, anus och analkanal
D12.-
Benign tumör i tjocktarm, ändtarm, anus och analkanal
Spara som favorit
Benign tumör i tjocktarm
Benign tumör i anus
Benign tumör i ändtarm
Hereditär polypos i kolon
Utesluter:
Analhuden (D22-, D23-)
D13
Benign tumör i andra och ofullständigt angivna delar av matsmältningsorganen
matsmältningsorganen
Neoplasma benignum aliarum et male definitarum partium organorum
digestoriorum
D13.-
Benign tumör i andra delar av matsmältningsorganen
Spara som favorit
Benign tumör i matsmältningsorganen
Innefattar:
Esofagus, magsäck, duodenum och övrig tunntarm, lever, pankreas,
mjälte

Utesluter:
Munhåla och svalg (D10-)
Stora spottkörtlar (D11-)
Tjocktarm,ändtarm, anus och analkanal (D12-)
D14
Benign tumör i mellanöra och andningsorgan
Neoplasma benignum auris mediae et systematis respiratorii
D14.-
Benign tumör i mellanöra och andningsorgan
Spara som favorit
Benign tumör i andningsorgan
Innefattar:
Mellanöra, näshåla, bihålor, luftstrupe, luftrör och lungor

Utesluter:
Polyp i näsan (J33-)
D15
Benign tumör i andra och icke specificerade organ i brösthålan
Neoplasma benignum aliorum organorum endothoracicorum et non specificatorum
Utesluter:
Mesotelial vävnad (D19.-)
D15.-
Benign tumör i andra och icke specificerade intratorakala organ
Spara som favorit
Benign tumör i brösthåleorgan
Utesluter:
Andningsorganen (D14-)
Mesotelial vävnad (D21-P)
D16
Benign tumör i ben och ledbrosk
Neoplasma benignum ossis et cartilaginis articularis
D16.-
Benign tumör i ben och ledbrosk
Spara som favorit
D17
Lipom (fettsvulst)
Neoplasma benignum lipomatosum
Innefattar:
Morfologikoderna M885-M888 med malignitetskod /0
D18
Hemangiom (blodkärlssvulst) och lymfangiom (lymfkärlssvulst), alla lokalisationer
lokalisationer
Haemangioma et lymphangioma quocumque loco
Innefattar:
Morfologikoderna M912-M917 med malignitetskod /0
Utesluter:
Blått nevus eller pigmentnevus (D22.-)
D18.0
Hemangiom
Spara som favorit
Hemangiom
Blodkärlssvulst
Utesluter:
Blått nevus (D22-)
D21.-P
Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad
Spara som favorit
Benign bindvävstumör
Benign mjukvävnadstumör
Benign tumör i bindvävnad
D22
Melanocytnevus
Naevi melanocytici
Innefattar:
Morfologikoderna M872-M879 med malignitetskod /0
Blått nevus
Hårigt nevus
Nevus UNS
Pigmentnevus
D22.-
Melanocytnevus
Spara som favorit
Nevus
Blått nevus
Hårigt nevus
Melanocytnevus
Pigmentnevus
D23
Andra benigna tumörer i huden
Alia neoplasmata benigna cutis
Innefattar:
Benign tumör i:
hårfolliklar
svettkörtlar
talgkörtlar
Utesluter:
Lipom (D17.0-D17.3)
Melanocytnevus (D22.-)
D23.-
Annan benign tumör i huden
Spara som favorit
Benign hudtumör
Benign svettkörteltumör
Benign talgkörteltumör
Utesluter:
Lipom (D17-)
Melanocytnevus (D22-)
Hemangiom (D180)
D24
Benign tumör i bröstkörtel
Neoplasma benignum mammae
Innefattar:
Bröstets bindväv och mjukdelar
Utesluter:
Benign bröstkörteldysplasi (N60.-)
Huden över bröstkörteln (D22.5, D23.5)
D24.-
Benign tumör i bröstkörtel
Spara som favorit
Benign bröstkörteltumör
Utesluter:
Huden över bröstkörteln (D22-, D23-)
D25
Uterusmyom (muskelsvulst i livmodern)
Leiomyoma uteri
Innefattar:
Benign tumör i uterus med morfologikod M889 och malignitetskod /0
Fibromyom i uterus
D25.-
Uterusmyom
Spara som favorit
Uterusmyom
Fibromyom i uterus
Muskelsvulst i livmodern
Myom
D27
Benign tumör i ovarium
D27.-
Benign tumör i ovarium
Spara som favorit
D28.-P
Benign tumör i andra kvinnliga könsorgan
Spara som favorit
Benign tumör i kvinnliga könsorgan
Utesluter:
Uterusmyom (D25-)
Benign äggstockstumör (D27-)
D29
Benign tumör i de manliga könsorganen
Neoplasma benignum organorum genitalium masculinorum
Innefattar:
Huden på manliga könsorganen
D29.-
Benign tumör i manliga könsorgan
Spara som favorit
Benign tumör i manliga könsorgan
Innefattar:
Huden på manliga könsorgan

Utesluter:
Prostatahyperplasi (N40-)
D30
Benign tumör i urinorganen
D30.-
Benign tumör i urinorgan
Spara som favorit
D31
Benign tumör i öga och närliggande vävnader
Neoplasma benignum oculi et organorum adnexorum
Utesluter:
Bindväv och brosk i ögonlock (D21.0)
Synnerv (D33.3)
Ögonlockshuden (D22.1, D23.1)
D31.-
Benign tumör i ögat och närliggande vävnader
Spara som favorit
Benign tumör i ögat
Utesluter:
Ögonlockshuden (D22-, D23-)
D33.-P
Benign tumör i centrala nervsystemet
Spara som favorit
Benign tumör i centrala nervsystemet
Meningeom
Innefattar:
Centrala nervsystemets hinnor
D34
Benign tumör i tyreoidea (sköldkörteln)
D34.-
Benign tumör i tyreoidea
Spara som favorit
D35
Benign tumör i andra och icke specificerade endokrina körtlar
Neoplasma benignum aliarum glandularum endocrinarum et non specificatarum
Utesluter:
Ovarium (D27)
Pankreas endokrina del (D13.7)
Testis (D29.2)
Tymus (D15.0)
D35.-
Benign tumör i annan endokrin körtel
Spara som favorit
Benign tumör i endokrin körtel
Utesluter:
Endokrina delar av pankreas (D13-)
Ovarium (D27-)
Testis (D29-)
Tymus (D15-)
D36
Benign tumör med annan och icke specificerad lokalisation
D36.-
Benign tumör UNS
Spara som favorit
Benign tumör, ospecificerad
Tumör
Innefattar:
Lymfkörtlar,perifera nerver
D37
Tumör av osäker eller okänd natur i munhålan och matsmältningsorganen
Neoplasma naturae incertae sive ignotae cavi oris et organorum digestoriorum
D37.-
Tumör av osäker eller okänd natur i matsmältningsorganen
Spara som favorit
D38
Tumör av osäker eller okänd natur i mellanöra, andningsorganen och bröstkorgens organ
bröstkorgens organ
Neoplasma naturae incertae sive ignotae auris mediae, organorum respiratoriorum
et intrathoracalium
Utesluter:
Hjärtat (D48.7)
D38.-
Tumör av osäker eller okänd natur i mellanöra, andningsorganen och bröstkorgens organ
Spara som favorit
Oklar tumör i andningsorganen
Innefattar:
Näsans bihålor
Tymus
D39
Tumör av osäker eller okänd natur i de kvinnliga könsorganen
Neoplasma naturae incertae sive ignotae organorum genitalium femininorum
D39.-
Tumör av osäker eller okänd natur i kvinnliga könsorgan
Spara som favorit
D40
Tumör av osäker eller okänd natur i de manliga könsorganen
Neoplasma naturae incertae sive ignotae organorum genitalium masculinorum
D40.-
Tumör av osäker eller okänd natur i manliga könsorgan
Spara som favorit
D41
Tumör av osäker eller okänd natur i urinorganen
Neoplasma naturae incertae sive ignotae organorum urinariorum
D41.-
Tumör av osäker eller okänd natur i urinorganen
Spara som favorit
D43.-P
Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan och centrala nervsystemet
Spara som favorit
D44
Tumör av osäker eller okänd natur i de endokrina körtlarna
Neoplasma naturae incertae sive ignotae glandularum endocrinarum
Utesluter:
Ovarium (D39.1)
Pankreas endokrina del (D37.7)
Testis (D40.1)
Tymus (D38.4)
D44.-
Tumör av osäker eller okänd natur i endokrina körtlar
Spara som favorit
Oklar tumör i endokrina körtlar
Utesluter:
Tumör i kvinnliga könsorgan (D39)
Tumör i manliga könsorgan (D40)
D45
Polycythaemia vera (sjuklig ökning av antalet röda blodkroppar)
Polycythaemia vera
Anmärkning:
Polycythaemia vera har klassificerats om som malign i tredje upplagan av ICD-O. Koden D45 kommer att
fortsätta att användas i ICD-10, trots att den är placerad i avsnittet Tumörer av okänd eller osäker natur. En
ändring av klassificeringen får vänta till ICD-11-revisionen.
D47.-P
Tumör av osäker eller okänd natur i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad UNS
Spara som favorit
Myelodysplasi
Benign monoklonal gammopati
Essentiell trombocytopeni
Lymfoproliferativ sjukdom
Myelodysplastiskt syndrom
Myeloproliferativ sjukdom
D48
Tumör av osäker eller okänd natur med annan och icke specificerad lokalisation
lokalisation
Neoplasma naturae incertae sive ignotae loco alio et non specificato
Utesluter:
Neurofibromatos (icke malign) (Q85.0)

Sökresultat

Ingen sökning gjord ännu