Diagnoskod.se - Blixtsnabb access till ICD-10-SE

Vanliga frågor och svar

Vad är ICD-10 och ICD-10-SE?
ICD-10 är det internationella klassificeringssystemet som klassificerar och statistiskt beskriver sjukdomar och andra hälsoproblem (International statistical Classification of Diseases and related health problems), siffran 10 visar upplageversionen. Det är Världshälsoorganisationen WHO som äger rättigheterna till ICD-10.

Socialstyrelsen ger ut den svenska versionen Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem - Systematisk förteckning (ICD-10-SE). Den ersätter från och med den 1 januari 2011 den första upplagan av Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97). I denna andra upplaga har ett antal koder tillkommit, ändrats eller utgått. Från och med år 1995 har WHO årligen uppdaterat ICD-10.
Vad är primärvårdskoder?
Primärvårdskoderna (KSH97-P) är en förkortad version av Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem, systematisk förteckning (ICD-10-SE) som har anpassats för primärvården. KSH97-P är framtagen för att underlätta diagnoskodning inom allmänmedicinsk verksamhet. Den rekommenderas för diagnossättning i primärvården. Genom begränsningen av antalet koder och anpassningen i övrigt till primärvårdens förhållanden är den ett mer lätthanterligt redskap än den fullständiga klassifikationen, ICD-10-SE.
Varför ska jag använda webbplatsen diagnoskod.se?
Diagnoskod.se är webbverktyget som hjälper dig att att söka efter korrekt ICD-10-SE-kod och/eller primärvårdskod. Koder som används inom hälso- och sjukvård för att statistiskt beskriva och rapportera sjukdomar, hälsoproblem och dödsorsaker. Här får du blixtsnabbt fram rätt information.

Diagnoskod.se ger dig utöver rätt kod, även tillgång till all fördjupande information och inkluderar:
  • Alla koder i Socialstyrelsens verk ICD-10-SE.
  • Alla koder i Socialstyrelsens verk KSH97-P (primärvårdskoderna).
  • Alla fördjupande texter.
    • Vad respektive kod innefattar.
    • Vad respektive kod utesluter.
    • Alla anmärkningar.
  • Möjlighet att lokalt spara de koder som du vet att du kommer att ha behov av igen.
Hur söker jag?
Börja med att välja vilket register du vill söka i, välj genom att klicka på fliken för ICD-10 eller Primärvårdskod ovanför sökfältet. Du kan välja mellan att fritt söka i hela databasen genom att skriva in fritext eller kod alternativt gå till "Kapitel" i menyn och klicka på respektive kapitel för att få fram det du söker.

Under sökfältet kan du välja om du vill att din sökning skall inkludera sökning i de fördjupande texterna eller ej. Här kan du även välja om sökresultatet skall visas i kodordning eller bokstavsordning baserad på de sökord som du matat in i sökfältet. Resultatet av din sökning förändras i realtid allt eftersom nya ord eller fraser matas in.
Tips vid fritextsökning: Skriv hela ord separerade med mellanslag för att utesluta irrelevanta sökträffar och skapa en mer precis sökning. När du väljer att söka genom att skriva in en kod görs sökningen endast på koden, dvs bokstav- och sifferkombinationen.
Om jag inte hittar det jag söker?
Kontrollera stavningen på det du matat in och i vilket läge du valt att söka – fritext eller kodsökning.
Hur visas resultaten?
Resultatet av din sökning visas i fallande ordning baserad på bokstavs- och sifferkombinationen i koden.
Vad menas med "sök även i fördjupande texter"?
När detta val är aktiverat sker sökningen även på ord som förekommer i de fördjupande texterna som innehåller:
- Vad respektive kod innefattar.
- Vad respektive kod utesluter.
- Alla anmärkningar.

Resultatet visas alltid med dessa fördjupande texter, oavsett om du valt att inkludera dem i själva sökningen.
Vem är det som står bakom diagnoskod.se?
Läkemedelsbolaget Pfizer AB.
Om jag finner något som är felaktigt, hur kan jag rapportera in felet?
Finner du något fel när du använder diagnoskod.se är vi tacksamma att du rapporterar detta till oss via formuläret som du finner på kontaktsidan.
Om jag har en fråga gällande diagnoskod.se?
Har du frågor gällande denna webbplats, kontakta oss via formuläret som du finner på kontaktsidan.
Hur fungerar "Mina sparade koder"?
Vi sparar en cookie på din dator så att du kan spara de koder som är vanligt förekommande i ditt arbete genom att klicka på stjärn-symbolen vid respektive kod. Du kan sedan snabbt och enkelt komma åt de koder som du valt att spara genom att klicka på "Mina sparade koder" i menyn.

Observera att dina sparade koder endast kopplas mot den dator du använder när du sparar dessa. Du kan alltså inte byta dator och finna dina sparade diagnoskoder där. Dina sparade diagnoskoder kan också försvinna om du rensar din dator från cookies. Om du är osäker, hör med den som är ansvarig för er IT om dina cookies sparas eller om de raderas med jämna mellanrum.

Sökresultat

Ingen sökning gjord ännu